Small Business - moduł Kadry i Płace - GB Grzegorz Byzdra

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Small Business - moduł Kadry i Płace


Kadry i
Płace - działanie modułu:

  • Moduł kadr i płac umożliwia naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w firmie w różnych systemach wynagradzania - płacy zasadniczej, godzinowej, akordowej, prowizyjnej, z różnymi dodatkami i potrąceniami oraz według ewidencji czasu pracy.

  • Dostępne są wzory wielu różnych dokumentów - kwestionariusze osobowe, umowa o pracę, świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, odcinek płacowy, zaświadczenie o zarobkach, RMUA, karta czasu pracy, która może być wypełniana ręczne lub automatyczne według szablonów.

  • Istnieje pomoc w postaci automatycznego wyliczania wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, wynagrodzenia za urlop czy płacy zasadniczej zgodnie z czasem pracy.

  • Współpraca z programem "Płatnik" umożliwia rozliczanie deklaracji miesięcznych a także generowanie i eksport dokumentów ZUA, ZZA, ZIUA.

  • Program tworzy roczne karty wynagrodzeń i na ich podstawie daje możliwość wystawienia PIT-11 lub PIT-40 dla pracowników.

  • Podatek od wypłaconych wynagrodzeń naliczany jest co miesiąc oraz w ujęciu rocznym wraz z deklaracją PIT-4R.

  • Deklaracje podatkowe można przesłać za pomoca e-Deklaracji, wydrukować na formularzu lub na czystej kartce.

  • Istnieje możliwość kontrolowania stanu urlopów i udzielonych pracownikom urlopów wypoczynkowych.

  • Tworzona jest historia rozliczeń z pracownikiem, z  wyliczaniem średniego wynagrodzenia za zadany okres.

  • Program umożliwia również stworzenie różnych raportów i zestawień z danych płacowych, potrzebnych w księgowości. 
28.11.2019
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego