Small Business - moduł Księga Handlowa - GB Grzegorz Byzdra

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Small Business - moduł Księga Handlowa

Księga Handlowa - działanie modułu

Moduł księgi handlowej zawiera typowe dla tego typu systemów rozwiązania:

  • plan kont z 5-poziomową analityką,

  • dwuetapowe księgowanie (jest bufor dowodów zadekretowanych lecz niezaksięgowanych),

  • samodzielne definiowanie schematów dekretacji przez księgową,

  • możliwość zaksięgowania dokumentów wystawionych w innych częściach programu,

  • wprowadzanie przez księgową dowodów własnych,

  • możliwość sporządzania zestawień takich jak obroty i salda w oparciu o dokumenty zarówno zaksięgowane jak i te zadekretowane lecz jeszcze nie zaksięgowane itp.


W trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów program pokazuje zapisy wchodzące w skład sald, a także umożliwia podgląd dowodów, z którego pochodzą poszczególne zapisy. Dowody zadekretowane lecz nie zaksięgowane nawet z tego miejsca można poprawiać.
System został głęboko zintegrowany (w rzeczywistości jest to jeden program), co zaowocowało możliwościami niespotykanymi w programach konkurencji:

  • bezpośredni podgląd oraz modyfikację dokumentów źródłowych (a nawet dopisywanie nowych) w czasie samej dekretacji,

  • bezpośredni dostęp do raportów specyficznych dla innych części programu w trakcie przeglądania obrotów i sald. Przykładowo oglądając zapisy na koncie 700 możemy natychmiast wejść do ewidencji sprzedaży i wypełnić ją za dowolny okres, uzyskując tym samym wiarygodne zestawienie umożliwiające kontrolę zgodności. Wśród innych raportów, które program pozwala sporządzić w trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów są: raporty kasowe, inwentaryzacja, ruch towarów w magazynach, stan firmy, spis dłużników i wierzycieli, wartość sprzedaży wg cen zakupu itp. (około 30 różnorakich raportów).

 
28.11.2019
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego